ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์แล้วทานยาคุมแบบ 28 เม็ด ทานไป 7 เม็ดแล้วมีเพศสัมพันธ์อีก ต้องทานยาแผงเดิมต่อ หรือเริ่มใหม่

 •  Anjira Buakhaw
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟนแล้วทานยาคุมแบบ28เม็ด ทานไป7เม็ดแล้วมีอะไรกับแฟนอีก(หลั่งใน) ต้องทานยาตั้งแต่เริ่มใหม่หรือทานต่อจากเดิมได้เลยค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Anjira Buakhaw,

                          หากไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วันนับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดจะไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปแล้วอย่างน้อย 7 วันก่อน

                           ดังนั้น การเริ่มทานยาคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ยาจะยังไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ทานยาคุมไป 7 วันแล้ว ยาจะสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้น จึงยังมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในทั้ง 2 ครั้งนี้ได้

                           หลังจากนี้ หากคาดว่าจะมีเพศสัมพันธ์อีก ก็ให้ทานยาคุมกำเนิดต่อไป โดยทานเม็ดที่ 8 ต่อได้เลยค่ะ และให้ทานทุกวัน วันละเม็ด ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน เมื่อทานจนครบ 28 เม็ดแล้ว หากประจำเดือนไม่มา ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ด้วยค่ะ แต่หากมีประจำเดือนมา ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อทานครบ 28 เม็ด ก็ให้เริ่มทานแผงใหม่ต่อไปเลยค่ะ