ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน

  • ประจำเดือนมา22-24 กินยาคุม28เม็ดปกติ กินวันจันทร์วันที่25 มีไรกับแฟนวันที่28 เอากันหลายรอบ แบบไม่ได้ป้องกัน มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ขัดสน ในชีวิต,

                      หากทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องมาอยู่ คือไม่ได้ทานเป็นแผงแรก ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในวันใดก็ตาม ดังนั้น โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยกว่า 1% ค่ะ

                        แต่หากเพิ่งเริ่มทานยาคุมเป็นแผงแรก โดยประจำเดือนมาวันที่ 22 ก.ค. และเริ่มทานยาคุมวันที่ 25 ก.ค. เท่ากับได้ทานภายในไม่เกิน 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 28 ก.ค.โอกาสในการตั้งครรภ์ก็มีน้อยกว่า 1% ค่ะ