ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันแต่กินยาคุมแบบแผงรายเดือนอยู่ ต้องกินยาคุมฉุกเฉินอีกไหม จะท้องไหม

 •  so3ek
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้ป้องกัน และไม่เสร็จ กินยาคุมอยู่แล้วเป็นประจำ จำเป็นต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม มีโอกาสท้องไหม
  so3ek  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ so3ek

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา และคลาดเคลื่อนกันวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  ถ้ากินยาคุมแบบแผงต่อเนื่องอยู่แล้ว โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยกว่า 1% และถ้าได้เริ่มยาอย่างถูกต้องดังกล่าวไป

  ดังนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันขณะกินยาคุมแบบแผง ไม่น่าจะต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยอีก และถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป