ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 12-17 เม.ย.มีเพศสัมพันธ์ 23 เม.ย. ไม่ได้ป้องกัน เสี่ยงท้องไหม

  •  Min Min
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะคือหนูเริ่มมีประจำเดือนวันที่ 12 เม.ย. หมดวันที่ 17 ค่ะ แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 23 เม.ย. ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นช่วงที่เสี่ยงท้องไหมค่ะ รอบของประจำเดือน จะอยู่ที่ 29 - 30 วันค่ะ (ไม่ได้ป้องกัน)

    สวัสดีค่ะ คุณ Min Min,

                        หากประจำเดือนมาวันที่ 12 เม.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 23 เม.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 11 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว อีกทั้งยังอยู่ในช่วงใกลัวันที่น่าจะมีการตกไข่ด้วย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้มากค่ะ ดังนั้น หากในเดือน พ.ค.นี้ ประจำเดือนไม่มาในช่วงวันที่ 12 พ.ค. ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ