ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังคลอด 2 เดือน ไม่ได้คุมกำเนิด มีโอกาสท้องไหม

  • มีเพศสัมพันธ์กับสามีหลังคลอดช่วง2เดือน แล้วไม่ได้คุมมีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีครับ คุณ ปิยมาศ ม่วงใหม่

    ช่วงหลังคลอด หากให้นมบุตร ฮอร์โมนที่ช่วยหลั่งน้ำนมก็จะช่วยคุมกำเนิดได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ครับ และหากไม่ให้นมบุตร และมีประจำเดือนปกติ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์เช่นเดียวกับผู้หญิงปกติครับ

    ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน จึงยังมีโอกาสตั้งครรภ์อยู่ครับ  จึงขอแนะนำให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อไป หากประจำเดือนขาด ก็ควรใช้ชุดตรวจตั้งครรภ์ เพื่อความแม่นยำครับ