ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ตอนเลยกำหนดฉีดยาคุมไปได้ 3 วัน กำลังจะไปฉีดยาคุมอีก 3 วันข้างหน้า แบบนี้ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

 •  orkid
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบรายเดือน เดือนละ 1 เข็ม แต่เลยกำหนดฉีดมา 3 วัน กำหนดฉีดคือ 18 มิ.ย. แต่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันวันที่ 21 มิ.ย. อยากทราบว่า จะท้องมั้ยคะ ต้องกินยาคุมฉุกเฉินมั้ยคะ หรือว่ารอไปฉีดยาคุมได้เลย หมอนัดอีกทีวันที่ 25 มิ.ย.ค่ะ หมอเปิดแค่วันเสาร์วันเดียว ไปฉีดเร็วกว่านั้นไม่ได้ค่ะ
  orkid  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ orkid

  การใช้ยาคุมแบบฉีดรายเดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยถ้าเป็นชนิดฉีดรายเดือน การฉีดคลาดเคลื่อนไปนั้นทำได้แต่ไม่ควรเกิน 7 วันจากวันที่แพทย์นัดไว้ โดยในช่วงระหว่าง 7 วันนี้น่าจะยังมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยอยู่ และถ้าได้ไปฉีดต่อเนื่องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 วัน ก็น่าจะยังถือว่าประสิทธิภาพยาต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปอีก แต่หากว่าล่าช้าเกินเวลาที่ระบุให้งดการมีเพศสัมพันธ์หรือให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ไปจนถึงเวลาฉีดและหลังจากฉีดอีก 7 วัน  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลร่วมด้วยอีกครั้ง

  orkid  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ orkid

  การใช้ยาคุมแบบฉีดรายเดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยถ้าเป็นชนิดฉีดรายเดือน การฉีดคลาดเคลื่อนไปนั้นทำได้แต่ไม่ควรเกิน 7 วันจากวันที่แพทย์นัดไว้ โดยในช่วงระหว่าง 7 วันนี้น่าจะยังมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยอยู่ และถ้าได้ไปฉีดต่อเนื่องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 วัน ก็น่าจะยังถือว่าประสิทธิภาพยาต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปอีก แต่หากว่าล่าช้าเกินเวลาที่ระบุให้งดการมีเพศสัมพันธ์หรือให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ไปจนถึงเวลาฉีดและหลังจากฉีดอีก 7 วัน  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลร่วมด้วยอีกครั้ง

  orkid  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ orkid

  การใช้ยาคุมแบบฉีดรายเดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยถ้าเป็นชนิดฉีดรายเดือน การฉีดคลาดเคลื่อนไปนั้นทำได้แต่ไม่ควรเกิน 7 วันจากวันที่แพทย์นัดไว้ โดยในช่วงระหว่าง 7 วันนี้น่าจะยังมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยอยู่ และถ้าได้ไปฉีดต่อเนื่องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 วัน ก็น่าจะยังถือว่าประสิทธิภาพยาต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปอีก แต่หากว่าล่าช้าเกินเวลาที่ระบุให้งดการมีเพศสัมพันธ์หรือให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ไปจนถึงเวลาฉีดและหลังจากฉีดอีก 7 วัน  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลร่วมด้วยอีกครั้ง