ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนและไม่ได้ใส่ถุงยาง มีการหลั่งใน แต่ทานยาคุมตลอด จะท้องหรือไม่

 •  ssssssssss
  สมาชิก

  มีเพศสัมพันธุ์ขณะมีประจำเดือน ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งใน จะท้องไม

  แต่ว่า กินยาคุมอยู่ตลอด จะท้องไม

  สวัสดีครับ คุณ ssss

        การมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยครับ เนื่องจากอยู่ในช่วงปลอดภัยหน้า7หลัง7 ซึ่งมีโอกาสที่ไข่จะตกน่้อยมากๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาคุมตลอดนั้น มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่สูงกว่า99เปอร์เซนต์หากทานยาอย่างถูกต้องครับ ดังนั้นโอกาสตั้งครรภ์จึงแทบไม่มีครับ