ถามแพทย์

 • เวลากลืนน้ำลายเหมือนมีอะไรติดคอ มีเสมหะเหนียวคอตลอดเวลา มีก้อนเนื้องอกออกมาจากลิ้นไก่ อันตรายไหม

 • เวลากลืนนำ้ลายรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอค่ะ เหมือนมีเสมหะเหนียวคออยู่ตลอดเวลา พอส่องกระจกดูเห็นเป็นเหมือนก้อนเนื้องอกออกมาจากลิ้นไก่ค่ะ ก้อนประมาณครึ่งเซนติเมตร อยากทราบว่าต้องตัดออกมั้ยค่ะอันตรายหรือเปล่าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชบา บานเช้า,

                          หากเห็นลิ้นไก่มีอาการบวม เป็นก้อน อาจเป็น

                         1. ก้อนเนื้องอกธรรมดาบริเวณลิ้นไก่และเพดานอ่อน เช่น ก้อนเนื้องอกหลอดเลือด (hemangioma), squmous papilloma, granula cell tumor เป็นต้น

                         2. ก้อนมะเร็ง แต่พบได้น้อย และมักจะพบในคนอายุมาก 

                         3. เป็นลิ้นไก่อักเสบ (uvulitis) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จาก

                       - ติดเชื้อไวรัส เช่น จากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัด ซึ่งมีหลายชนิด 

                      -  เป็นคออักเสบหรือทอนซิลอักเสบ ซึ่งอาจทำให้ลิ้นไก่บวมไปด้วย

                       - มีการติดเชื้ออื่นๆ ในช่องปาก เช่น เชื้อรา 

                    4. การระคายเคืองจากโรคกรดไหลย้อน ทำให้ลิ้นไก่บวมคล้ายเป็นก้อนได้

                    5. อาจเกิดจากร่างกายขาดน้ำ หรือบางรายอาจพบอาการลิ้นไก่บวมหลังดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก ซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำตามมา

                      นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการแพ้สารต่างๆ การสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่ หรือควันต่างๆ ได้ด้วย

                     หากมีอาการของคออักเสบ หรือทอนซิลอักเสบ เช่น ไข้ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก คอหอยแดง ต่อมทอนซิลบวมแดง มีจุดหนองที่ต่อมทอนซิล ก็ให้รักษาตามวิธีรักษาโรคคออักเสบและทอนซิลอักเสบ

                    แต่หากไม่อาการของทอนซิลอักเสบ หรือโรคอื่นๆ  แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดการใช้เสียง กลั้วปากและคอด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่และควันต่างๆ เป็นต้น หากยังคงเป็นก้อนที่ลิ้นไก่ชัดเจน ควรไปพบแพทย์หู-คอ-จมูกเพื่อตรวจก้อนดังกล่าวค่ะ