ถามแพทย์

 • รู้สึกอ่อนแรง ปวดหัว บางเวลารุนแรง ปวดท้องคล้ายกับหิวข้าว ต้องไปพบแพทย์ไหม

 •  Yossakon
  สมาชิก
  มีอาการรู้สึกอ่อนแรง ใช้แรงได้ไม่เหมือนเมื่อก่อน มีอาการปวดหัวเล็กน้อยและบางเวลารุนแรง มีอาการปวดท้องคล้ายกับอาการหิวข้าว แต่พึงกินข้าวไป ที่เหลือปกติทุกอย่างครับ จะต้องไปพบแพทย์มั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Yossakon,

                      อาการอ่อนแรง หากเป็นอาการที่แขนหรือขาอ่อนแรงลง จนทำให้ไม่สามารถยกของหรือทำงาน ทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมปกติ ก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพราะมีสาเหตุจากโรคทางระบบประสาทและสมอง หรืออาจเกิดจากมีภาวะฮอร์โมนและสมดุลเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติก็ได้

                       แต่หากอาการอ่อนแรง เป็นเพียงอาการที่สมรรถภาพทางร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิม ไม่สามารถทำงานหนักๆ หรือออกกำลังกาย เล่นกีฬาได้เหมือนเดิม แต่ยังคงสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ยกของต่างๆ ทั่วไป ทำงนบ้านได้ตามปกติ ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร อาจเกิดจากการที่อายุมากขึ้น ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ หากมีอาการเหนื่อยง่ายร่วมด้วย คือทำงานต่างๆเหมือนปกติที่เคยทำได้ แต่เกิดอาการเหนื่อย จนต้องหยุดพัก แล้วจึงทำต่อ ก็มักจะเกิดจากมีความผิดปกติ เช่น มีโรคปอดต่างๆ โรคหัวใจต่างๆ มีภาวะฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช่นกันค่ะ

                      ส่วนอาการปวดหัว หากเกิดถี่ๆ ขึ้น อาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็มักเกิดจากความผิดปกติต่างๆ ในสมอง ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ หรือหากอาการไม่ได้รุนแรงขึ้น แต่เกิดขึ้นบ่อยๆ มักเป็นอาการปวดศีรษะชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่จัดเป็นโรคได้ เช่น ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจากความเครียด เป็นต้น ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ เว้นแต่ปวดจนส่งผลต่อการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน หรือทำให้ตองทานยาบ่อยๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ

                      ส่วนอาการปวดท้อง โดยปกติคนเราไม่ควรมีอาการปวด ยกเว้นอาการปวดท้องในช่วงก่อนถ่ายอุจจาระ หรือปวดปัสสาวะ หรือปวดจากการอดอาหาร หรืออาการปวดท้องในช่วงก่อนและขณะมีประจำเดือน เป็นต้น ดังนั้น หากอาการปวดเกิดขึ้นบ่อยๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ หรือปวดรุนแรงขึ้น ก็มักเกิดจากโรคต่างๆ ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ