ถามแพทย์

 • มีอาการเหมือนจะเป็นน้ำตาลในเลือดต่ำไม่เคยเป็นเบาหวาน ถ้าไปตรวจจะแจ้งแพทย์ว่าอะไร

 •  Kotchakorn Kasemsuk
  สมาชิก
  อย่างนี้ถ้าเราสงสัยควรตรวจระบุตรวจอะไรดีคะ
  Kotchakorn Kasemsuk  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kotchakorn Kasemsuk

  อาการของน้ำตาลในเลือดต่ำที่อาจพบได้เช่น อาการมึนศีรษะ อ่อนเพลีย วูบ มือสั่น ใจสั่น เป็นลม ขณะที่กำลังทำกิจกรรมใดๆอยู่ 

  โดยการตรวจยืนยันจะต้องตรวจน้ำตาลในเลือด ไม่ว่าจะเป็นจากปลายนิ้ว หรือจากเส้นเลือดที่แขนโดยตรงร่วมด้วย

  หากมีอาการใดๆที่เข้าข่ายภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำดังกล่าวมา ให้รีบไปพบแพทย์ในขณะที่มีอาการ เพื่อเจาะยืนยันน้ำตาลในเลือด แจ้งแพทย์ว่ามีอาการใดๆ แพทย์จะทำการส่งตรวจที่เกี่ยวข้องให้ ทั้งน้ำตาล เกลือแร่ในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น