ถามแพทย์

 • อายุ 43 ปี เป็นโรคซึมเศร้าเมื่อปีที่แล้ว ทานยาอยุ่ แต่มีการทำร้ายตนเองตลอด รู้สึกว่าเปล่า ดูแย่ ทำอย่างไร

 •  Narathon
  สมาชิก
  เท่าที่จำได้ทำมาตั้งแต่อายุ13,14ปี ปัจจุบันอายุ43ปี และพบว่าตัวเองไปซึมเศร้าเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ทายาต่อเนื่องมาตลอด การทำร้ายตัวเองมีมาตลอด ไม่เคยบอกใครๆ ต้องทำอย่างไรดีค่ะ หลังๆเริ่มมีความคิดวางกำหรดวางเวลา เพื่อไป เพื่อปล่อยตัวเองที่เป้นอยู่ มันว่างเปล่ามากๆ มันเหนื่อยมากๆค่ะ มันดูตัวแย่มากๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ Narathon,

                       หากทานยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ แต่ยังคงมีการทำร้ายตัวเองตลอด และยังมีความรู้สึกว่าตัวเองแย่ แสดงว่ายาที่รักษาอยู่ อาจยังไม่สามารถแก้ไขอาการได้ทั้งหมด แนะนำว่าควรต้องกลับไปพบจิตแพทย์ เพื่อประเมินอาการ และให้การรักษาเพิ่มเติม โดยอาจต้องเพิ่มปริมาณยา เปลี่ยนชนิดยา และให้การรักษาอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น

                       -  การให้คำแนะนำเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรม เนื่องจากอาการอาจมีสาเหตุจากการมีแนวคิดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทุกข์เพราะความคิดของตัวเอง เช่น มองตนเองในแง่ลบ มองสิ่งต่างๆแง่ลบ เกินความจริง ดังนั้น ก็จะมุ่งแก้ไขแนวคิดของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับความจริงมากขึ้น รวมถึงการปรับพฤติกรรม ใช้ทักษะใหม่ที่เหมาะสมมากขึ้นในการแก้ปัญหา

                       -  การให้คำแนะนำในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อื่นที่ดีขึ้น

                       -  การรักษาจิตบำบัดเชิงลึก เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจปมขัดแย้งที่อยู่ในจิตใจตนเอง จนนำมาสู่โรคซึมเศร้า

                       ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้ความคิดทำร้ายตนเองและอารมณ์ต่างๆ เป็นมากขึ้น เพราะจะยิ่งยากต่อการรักษา ควรไปพบแพทย์ที่รักษา ซึ่งสามารถไปก่อนนัดได้ และเล่าอาการให้แพทย์ค่ะ แม้จะไม่กล้าเล่าให้ผู้อื่นฟัง แต่จำเป็นต้องเล่าให้แพทย์ฟังค่ะ แพทย์ทุกท่านยินดีรับฟังอาการค่ะ ที่สำคัญคือการห้ามหยุดทานยาค่ะ