ถามแพทย์

  • หลังมีเพศสัมพันธ์ได้ 3 สัปดาห์ ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 2 ขีด ผลตรวจแน่นอนหรือไม่

  •  kaesniga
    สมาชิก
    ขออนุญาติสอบถามคะ คือเรามีอะไรกับสามีวันที่12สิงหาวันอาทิตย์ แล้ววันนี้มาตรวจเจอว่ามีน้อง ดีใจมากๆ แต่กลัวผลมันผิดพลาด เลยตรวจรอบที่สอง ฉี่แรกตอนเช้า ก็พบว่ามีสองขีด อยากทราบว่า เรามีอะไรกันไม่ถึงสามสัปดาห์นี่ตรวจว่าท้องเจอแล้วหรอคะ ว่าตะไปตรวจเลือดฝากครรภ์ กลัวผลออกมาว่าไม่ท้องมากๆ

    สวัสดีค่ะ

    หากช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เป็นช่วงที่มีไข่ตกพอดี สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะ  การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง หากไม่แน่ใจสามารถตรวจซ้ำได้ในอีก 2-3 วันต่อมาค่ะ หากผลตรวจตั้งครรภ์ยังคงขึ้นสองขีด จะช่วยยืนยันว่าตั้งครรภ์ค่ะ หรือสามารถไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามการที่ตรวจพบการตั้งครรภ์ มีโอกาสพบผลบวกลวงได้เพียงเล็กน้อยค่ะ  หากพบสองขีดจึงมักหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะ  อย่างไรก็ตมการที่ผลเป็นบวก  บางครั้งอาจเป็นผลบวกลวง (False Positive) คือ ผลตรวจขึ้น 2 ขีด แต่ไม่มีการตั้งครรภ์ เนื่องจากน้ำปัสสาวะมีการอักเสบ มีเลือด หรือมีโปรตีน (หรือเรียกว่าไข่ขาวในน้ำปัสสาวะ) หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดได้ค่ะ