ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ป้องกัน หลังจากนั้นประจำเดือนมาแล้ว ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 • คือผมมีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันครับแล้วพอมีอะไรเสร็จแฟนกลับบ้านไปสักพักแล้วบอกว่าประจำเดือนมา เลยไม่ได้กินยาคุม แบบนี้มีโอกาศท้องไหมครับ
  ไอศวรรยย์ สิทธิพงศากร  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ไอศวรรยย์ สิทธิพงศากร

  หากหลังมีเพศสัมพันธ์กันครั้งสุดท้ายแล้ว มีเลือดประจำเดือนที่มาตรงรอบมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้มีการตั้งครรภ์ในรอบเดือนนั้นๆ โดยเลือดประจำเดือนควรจะมาทุก 22-35 วัน หากมาช้าหรือเร็วกว่านี้ อาจจะไม่ใช่เลือดประจำเดือน ซึ่งแสดงว่าอาจจะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อยู่

  ดังนั้นหากเป็นเลือดประจำเดือนที่มาตรงรอบ แน่ใจว่าเป็นเลือดประจำเดือน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉิน แต่หากเป็นเลือดที่ออกมาผิดปกติระหว่างรอบเดือน ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนหรือไม่ อาจมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนดเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ค่ะ แต่ครั้งต่อไป ควรใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง เพราะประสิทธิภาพดีกว่ายาคุมฉุกเฉินค่ะ