ถามแพทย์

  • มีอะไรกับแฟนหลังหมดปตด.1วันแล้วเลือดออก

  • มีอะไรกับแฟนหลังหมดปจด.1วันแล้วเลือดออก แล้วเลือดเข้าไปอยู่ในถุงยางกลัวว่าอสุจิจะเข้าไปได้อะค่ะเพราะว่าเลือดยังเข้าไปอยู่ในถุงยางได้ มีโอกาสท้องไหมคะ?

    สวัสดีค่ะ คุณ จิรานันท์ จังพานิช,

                        การใช้ถุงยางอนามัยนั้น แม้จะใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% ดังนั้น หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ หลังจากนี้ ก็ควรเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด เป็นต้น

                        สำหรับวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากยังไม่เกิน 7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ก็ถือว่ายังอยู่ในระยะลปอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์ถือว่ามีน้อยมาก แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์อาจมีได้ ซึ่งก็อาจต้องพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินไป หากไม่แน่ใจว่าถุงยางขาดหรือรั่วซึมหรือไม่ค่ะ