ถามแพทย์

 • มาร์แฟนซินโดรม

 •  ESirikhol Aunsana
  สมาชิก
  ผู้หญิงเป็นมาร์แฟนซินโดรมสามารถกินยาคุมแผงได้ไหมครับ
  ESirikhol Aunsana  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ESirikhol Aunsana

  มาร์แฟนซินโดรม เป็น ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีหน้าที่ค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะบริเวณกระดูก หัวใจ ตา และหลอดเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีรูปร่างสูง ผอม มีแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้ายาวผิดปกติ และมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ

  โรคมาร์แฟน ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด การรักษาจึงมุ่งไปที่การประคับประคองอาการและลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

  ในโรคนี้จริงๆแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ และไม่น่าจะมีข้อห้ามในการรับประทานยาคุมแบบแผงรายเดือน โดยข้อห้ามหลักๆของการกินยาคุมแบบแผงรายเดือนเช่น อายุเกิน 35ปีขึ้นไปร่วมกับสูบบุหรี่ มีประวัติเป็นหลอดเลือดในสมองตีบ แตก หรือมีโรคหัวใจที่ยังควบคุมไม่ได้ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคประจำตัวที่เป็นอยู๋โดยตรงได้อีกครั้งว่ามีข้อห้ามใดๆของยาคุมกำเนิดหรือไม่