ถามแพทย์

 • มีฟันงอกขึ้นมาจากฟันซี่เก่าที่โดนเหงือกหุ้มไปแล้ว เกิดจากอะไร อันตรายไหม

 •  Puwadej Chanprom
  สมาชิก
  กลัวมากเลยครับเมื่อเช้าตื่นขึ้นมามีฟันงอกขึ้นมาจากซี่เก่าที่โดนเหงือกหุ้มไปเเล้วมันขึ้นมาตรงนั้นพอดีกลัวว่ามันจะเป็นอะไรมี่อันตารายไหมครับกลัวมากๆเลย https://drive.google.com/file/d/1Wxg-cbyVv5RqjsDkbbObVQP6DWrryVWU/view?usp=drivesdk
  Puwadej Chanprom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Puwadej Chanprom

  แพทย์ไม่สามารถเข้าดูรูปที่แนบได้

  การมีฟันงอกขึ้นมาใหม่ดังกล่าวมานั้น อาจจะเป็นฟันคุดที่แทรกขึ้นมาบริเวณฟันกรามซี่หลังที่สุด การมีเนื้องอกที่เยื่อบุปากหรือฟัน คือโดยปกติแล้วหลังจากอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป หรือมีฟันแท้ครบหมดแล้ว ฟันจะไม่มีการงอกใหม่ ยกเว้นฟันกราม 4 ซี่หัวมุม ที่ขึ้นมาในลักษณะที่เป็นฟันคุด

  แนะนำการพบทันตแพทย์เพื่อประเมินรอยโรคจริงอีกครั้งว่าเป็นฟันที่งอกออกมาจากสาเหตุใดๆ และแก้ไขตามสาเหตุ หากเป็นฟันคุดที่งอกขึ้นมาใหม่ ก็ควรทำการผ่าหรือถอนออกให้เรียบร้อย