ถามแพทย์

 • จับเจอก้อนแข็งที่ใต้ราวนม ไม่รู้สึกเจ็บ มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหม

 • จับเจอก้อนแข็งที่ไต้ราวนม แต่ไม่มีอาการอะไรเลย มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมมั้ยค่ะ กดดูไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดอะไรเลย รู้แต่ว่ามีก้อนอะไรแข็งสักอย่สงใต้ราวนมข้างขวา

  สวัสีดรับ คุณ นู๋นุ่น

  ก้อนที่คลำพบเต้านม ส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งครับ สาเหตุ อาจเป็นได้ คือ 

  1.เนื้องอกไม่ร้ายแรง พวกเนื้อจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเต้านมเองโตผิดปกติ มักพบบ่อย 2 ชนิด คือ Fibrocystic breast change มักจะมีอาการปวดเล็กน้อยก่อนมี ปจด แพทย์ไม่ถือว่าเป็นโรคการรักษาผ่าตัดเอาออก แต่อาจมีหลายก้อนและก้อนอื่นๆจะโตขึ้นมาอีก  ถ้าให้นมบุตรและวัยทอง จะมีอาการน้อยลง  อีกชนิดเรียกว่า Fibroadenoma เป็นเนื้องอกจะเป็นก้อนแข็งๆ ไม่ใหญ่มากอาจ 1-2 ซม. จะคลำได้เหมือน เม็ดนุ่นในหมอน การรักษาต้องผ่าตัดออกครับ  มักพบได้ในสตรีอายุน้อย นอกจากนี้อาจมีก้อนไขมัน Lipoma ก็ได้ จะกลมหาขอบเขตได้ชัดเจน ไม่เจ็บปวดไม่อักเสบ

  2. Breast abscess คือฝีในเต้านม  เป็นก้อนหนอง มักพบในผู้ที่ให้นมบุตร ร่วมกับหัวนมอักเสบ Mastitis  มีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรก การรักษาก็ต้องเจาะหรือผ่าระบายหนองออก เอาเชื้อมาเพาะและหายาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อ   

  3.เนื้อร้ายจากมะเร็งเต้านม  มักเป็นก้อนโตเร็วหาขอบไม่ชัดไม่กลม  ร่วมกับอาการปวดมาก เนื้อเต้านมอาจมีสีน้ำตาลเหมือน นมใส่กาแฟ (Cafe au lait)  หรือผิวหนังบุ๋ม เหมือนผิวส้มขรุขระ   การวินิจฉัยแน่นอนต้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ ระยะแรกแพทย์อาจใช้เข็มเจาะเพื่อเอาชิ้นเนื้อส่วนน้อย (Fine needle aspiration) เพื่อไม่ให้มะเร็งแพร่กระจาย ถ้าผลพยาธิ ชี้ไปทางเนื้อร้าย อาจต้องทำการผ่าตัดเลาะทางเดินน้ำเหลือง และตัดเต้านมทั้งสองข้าง ถ้าเป็นระยะท้ายๆ ต้องตัดรังไข่ด้วย เพราะเป็นที่ทราบดีว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ของสตรีทำให้เนื้อโตเร็ว  มะเร็งเต้านมมีส่วนสัมพันธ์กับพันธุกรรม ถ้า แม่ ยาย เป็น ก็มักจะเป็นด้วย.

  คำแนะนำ ควรไปพบแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและสั่งการรักษา แพทย์จะตรวจด้วยเครื่องที่เรียกว่า Mammogram และ Ultrasound  ถ้าเจอก้อนผิดปกติก็จะผ่าตัดให้    ควรมีการตรวจเต้านมประจำปี หรือ คลำเต้านมด้วยตนเอง หลังอาบน้ำทุกวัน