ถามแพทย์

 • มะเร็งท่อน้ำดี

 •  Noey
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีว่าอยากสอบถามค่ะ คือ พ่อเป็นมะเร็งท่อน้ำดี อยู่ที่ระยะที่4 อยากสอบถามเกี่ยวการรับประทานอาหารค่ะ ว่าต้องรับประทานอาหารอย่างไร และต้องห้ามกินอะไรบ้างคะ
  Noey  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Noey

  มะเร็งท่อน้ำดีคือมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุผิวของท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มเป็นที่บริเวณใด ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดีในตับหรือนอกท่อตับ  แต่การรักษาก็คล้ายๆกันคือขึ้นกับระยะของโรค ที่จะมีตั้งแต่การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงรักษา

  เป็นโรคที่อาจรักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ถ้าเจอในระยะแรกๆที่ยังไม่ลุกลามมากนัก หรือถ้าเจอในระยะท้ายแล้ว ก็อาจจะใช้การควบคุมอาการไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการจนทรมานมากนักเป็นหลัก แนะนำติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาหารที่สามารถรับประทานได้นั้นก็คืออาหารที่สุกสะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบ 5 หมู่ ไม่ได้มีอาหารต้องห้าม แต่แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆ อาหารหมักดองและแอลกอฮอล์

  Noey  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Noey

  มะเร็งท่อน้ำดีคือมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุผิวของท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มเป็นที่บริเวณใด ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดีในตับหรือนอกท่อตับ  แต่การรักษาก็คล้ายๆกันคือขึ้นกับระยะของโรค ที่จะมีตั้งแต่การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงรักษา

  เป็นโรคที่อาจรักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ถ้าเจอในระยะแรกๆที่ยังไม่ลุกลามมากนัก แนะนำติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาหารที่สามารถรับประทานได้นั้นก็คืออาหารที่สุกสะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบ 5 หมู่ ไม่ได้มีอาหารต้องห้าม แต่แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆ อาหารหมักดองและแอลกอฮอล์

  Noey  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Noey

  มะเร็งท่อน้ำดีคือมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุผิวของท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มเป็นที่บริเวณใด ได้แก่ มะเร็งท่อน้ำดีในตับหรือนอกท่อตับ  แต่การรักษาก็คล้ายๆกันคือขึ้นกับระยะของโรค ที่จะมีตั้งแต่การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงรักษา

  เป็นโรคที่อาจรักษาไม่หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ถ้าเจอในระยะแรกๆที่ยังไม่ลุกลามมากนัก แนะนำติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาหารที่สามารถรับประทานได้นั้นก็คืออาหารที่สุกสะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบ 5 หมู่ ไม่ได้มีอาหารต้องห้าม แต่แนะนำหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆ อาหารหมักดองและแอลกอฮอล์