ถามแพทย์

 • ตรวจ Hb ได้ 11.9 เป็นภาวะโลหิตจางไหม MCV 82.5 MCH 26.3 MCHC 31.9

 •  Mummy
  สมาชิก
  ถ้าค่าHbได้11.9 เป็นภาวะโลหิตจางไหมคะ MCV82.5 เเล้วก็MCH 26.3 MCHC 31.9 กลัวมากเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mummy,

                      ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 11.9 ถือว่าต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย

                      ส่วนค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ซึ่งค่าปกติ คือ 80-100 fl ดังนั้น หากตรวจได้ 82.5 ถือว่ายังปกติดี 

                      ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ดังนั้น หากตรวจได้ 26.3 ถือว่ายังต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย

                     ค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/d lดังนั้น หากตรวจได้ 31.9 ถือว่ายังปกติดี 

                     ดังนั้น โดยรวมแล้ว ถือว่ามีภาวะโลหิตจางเพียงเล็กน้อยมากเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอะไรค่ะ

                     ดังนั้น โดยสรุปแล้ว มีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย ส่วนสาเหตุนั้น อาจเกิดได้จาก

                    - การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

                    - ขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก โปรตีน

                    - ตั้งครรภ์

                    - เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                    - เป็นพาหะธาลัสซีเมีย

                    เป็นต้น 

                    ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ ก็ยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร เพียงแต่ควรตรวจติดตามหลังจากนี้อีกซัก 3-6 เดือน เพื่อดูว่าภาวะโลหิตจางจะมากขึ้นหรือไม่ หากมีภาวะโลหิตจางมากขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ หรือหากมีอาการผิดปกติต่างๆ ทางร่างกาย เช่น มีประจำเดือนมาบ่อย มีเลือดประจำเดือนมาก หรือมีเลือดออกจากริดสีดวงทวารมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ

                     ในเบื้องต้น ก็ควรเลือกทานให้ครบ 5 หมู่ เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดธาตุอาหารที่จะเป็นแหล่งของการสร้างเม็ดเลือดค่ะ