ถามแพทย์

  • ภาวะที่หลอดอาหารไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ

  • มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเป็นแล้วจะหายไหมครับครับเวลาดื่มน้ำเย็นแล้วเจ็บคอแต่ดื่มน้ำอุนแล้วไม่มีอาการกินข้าวก็ไม่มีอาการกินได้ปกติไม่อาการเเนน่นหนากลืนได้ปกติคำแล้วไม่มีก่อนเนื่อมี่แต่อาการเจ็บคอเวลากินน้ำเย็นครับ
    สุนิธิ ครุฑภาพันธ์  พญ.นรมน
    แพทย์

     https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD