ถามแพทย์

  • ภาวะที่หลอดอาหารไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ

  • มันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเป็นแล้วจะหายไหมครับครับเวลาดื่มน้ำเย็นแล้วเจ็บคอแต่ดื่มน้ำอุนแล้วไม่มีอาการกินข้าวก็ไม่มีอาการกินได้ปกติไม่อาการเเนน่นหนากลืนได้ปกติคำแล้วไม่มีก่อนเนื่อมี่แต่อาการเจ็บคอเวลากินน้ำเย็นครับ
    สุนิธิ ครุฑภาพันธ์  พญ.นรมน
    แพทย์

    repeat