ถามแพทย์

 • ฟันซ้อนเกทั้งด้านบนและด้านล่าง ไม่กล้ายิ่้มและหัวเราะ ควรไปจัดฟันหรือทำรากเทียม

 •  Charinrat Kea
  สมาชิก
  ในชีวิตประจำวันไม่กล้ายิ้มไม่กล้าที่จะหัาเราะเลยค่ะ เพราะฟันเราทั้งเกและซ้อนทั้งข้างบนและล่าง อยากทราบว่ามีวิธีที่จะทำให้ฟันเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปยังไง ควรไปจัดฟัน หรือทำรากเทียมดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Charinrat Kea,

                     สาเหตุของฟันซ้อนเก อาจเกิดได้จาก

                     - กรรมพันธํุ หากพ่อหรือแม่มีฟันเก ลูกก็อาจมีฟันเกตามได้ 

                     - โครงสร้างของใบหน้าไม่ได้สัดส่วน ซึ่งอาจเป็นมาแต่กำเนิด หรือเป็นผลจากอุบัติเหตุ

                     - การถอนฟันน้ำนมออกเร็วกว่าปกติเวลาที่ควรจะหลุด

                     - ฟันน้ำนมหลุดช้าไป

                     - มีความผิดปกติในช่องปาก เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ มีก้อนเนื้อ

                     - การมีนิสัยบางอย่างเป็นเวลานานฟ เช่น การชอบดูดนิ้ว การชอบดุนฟัน

                     - การจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน  

                    การแก้ไขความผิดปกติของฟันที่ซ้อนเก คือการจัดฟัน แต่หากมีสาเหตุอื่นๆ อยู่ เช่น ความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าแต่กำเนิด  หรือภายในช่องปาก ต้องได้รับการแก้ไขร่วมไปด้วย 

                   ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการจัดฟัน คือ ช่วงอายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจึงเคลื่อนที่ได้ง่าย

                ในการจัดฟัน ทันตแพทย์จะตรวจสภาพการสบกันของฟัน พิมพ์แบบฟัน เอกซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงการตรวจดูฟันทุกซี่ ว่าจะต้องทำการรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาโรคเหงือก รากฟัน เพราะจำเป็นต้องรักษาให้หายก่อนการจัดฟัน หากไม่มีฟันที่ผุหรือโรคเหงือกอักเสบอยู่ ทันตแพทย์จะเริ่มจัดฟันโดยการถอนฟันบางซี่แล้วตามด้วยการใส่เครื่องมือจัดฟัน ซึ่งมีหลายชนิดทั้งแบบโลหะ แบบสีเหมือนฟัน แบบใส เป็นต้น

                   ในการรักษาต้องใช้เวลานานเป็นปี ต้องไปพบทันตแพทย์ต่อเนื่องเป็นระยะๆ และต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดีด้วยค่ะ ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำรายละเอียดที่เหมาะสมในแต่ละคนให้ค่ะ