ถามแพทย์

 • มีปัญหาฟันย้อย แพทย์บอกกระดูกฟันเหลือน้อยมาก จะแก้ไขได้อย่างไร

 •  Mama45
  สมาชิก
  หมอครับ พอดีตอนผมจัดฟันผมได้ถอนฟันกรามล่างก่อนซี่สุดท้ายออกเพราะมันผุ แล้วพอผมจัดฟันเสร็จหมอให้ถอดเครื่องมือ พอผมไปขูดหินปูนที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลดูฟันคุดให้เพราะฟันคุดงอกแล้ว หมอแนะนำให้ดึงฟันคุดมาแทนฟันกราม พอผมไปปรึกษาหมอจัดฟัน หมอบอกทำไม่ได้เพราะกระดูกฟันเหลือน้อยมาก ทำรากเทียมก็ไม่ได้ ทำให้ฟันคู่ข้างบนที่สบกันย้อยลงมามาก แล้วแก้ฟันที่ย้อยยังไงครับ ผมควรทำไงครับ
  Mama45  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mama45

  ฟันย้อยคือภาวะที่เกิดจากการถอนฟันล่าง แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม ทำให้เกิดช่องว่าง เมื่อฟันด้านบนไม่มีคู่ นานๆเข้าฟันบนก็จะเริ่มย้อยลงมาๆ จนชนกับเหงือกด้านล่าง ภาวะนี้หากเป็นนานๆอาจทำให้เกิดการอักเสบ และถ้าเป็นช่องว่างระหว่างฟัน ก็จะเกิดฟันล้มตามมาอีกได้

  การแก้ไขภาวะฟันย้อยนั้นอาจทำได้โดยการจัดฟันเพื่อปิดช่องว่าง หรือจัดฟันใหม่เพื่อเปิดช่องว่างให้ใส่ฟันปลอมได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับดุลยพินิจของทันตแพทย์ โดยแพทย์จะดูจากลักษณะการสบฟัน จำนวนฟันที่มีอยู่ และสภาพของฟันที่มีอยู่

  แนะนำการกลับไปพบทันตแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง หากกระดูกฟันเหลือน้อยมาก ทำรากเทียมไม่ได้ ก็อาจแนะนำการใส่ฟันปลอมเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าวไป โดยควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ค่ะ