ถามแพทย์

 • บุตรอายุ 1 ปีมีฟันน้ำนมขึ้นซ้อนกันเหมือนเป็นตัว T ควรทำอย่างไร

 •  Niita
  สมาชิก
  ลูกสาวอายุ 1 ปี 1 เดือน มีฟันด้านบน 4 ซี่เรียงกันค่ะ แต่ไม่เมื่อ2-3 วันก่อน เพิ่งสังเกตเห็นว่า ข้างหลังฟันซี่หน้ามีฟันอีกซี่กำลังงอกขึ้นมาค่ะ แถมขึ้นในลักษณะขว้าง มองดูเหมือนเป็นตัว T เลยค่ะ ปกติไหมคะแบบนี้ สร้างความลำคานหรือเจ็บปวดให้ลูกไหมคะ แล้วอนาคตจะมีผลต่อฟันแท้ไหมคะ
  Niita  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Niita

  จากที่กล่าวมาน่าจะหมายถึงภาวะฟันซ้อน

  ฟันซ้อน คือ การที่ฟันแท้ขึ้นมาในช่องปาก โดยที่ฟันน้ำนมซี่เดิมยังไม่ยอมหลุดไปในช่วงอายุประมาณ 6-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ฟันน้ำนมเริ่มจะหลุดและเริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาในช่องปาก ในกรณีที่ฟันแท้ที่ขึ้นมา 

  ซึ่งจากที่กล่าวมา อายุค่อนข้างน้อยเกินกว่าจะมีฟันแท้ขึ้นมาได้ตอนนี้ อาจจะเป็นภาวะฟันเกินที่ยังนึกถึงได้ด้วย

  ดังนั้นควรไปพบและปรึกษาทันตแพทย์เด็ก เพื่อประเมินว่าสมควรต้องถอนฟันซี่ที่ซ้อนออกหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันขึ้นผิดตำแหน่ง หรือไปเบียดกับเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาพการสบฟันโดยรวมของเด็กต่อไปได้