ถามแพทย์

 • หลังจากอุดฟัน มีอาการปวด หมอบอกว่ามีการติดเชื้อที่โพรงประสาท ควรดูแลอย่างไร

 •  Kirapat Suttisunthorn
  สมาชิก
  ผมทำการอุดฟันที่คลินิคแห่งนึ่งครับ หลังจากนั้นถ้ามีเคี้ยวโดนซี่ที่อุดก็จะปสด ผมก็จะพยายามไม่ใช้ฟันซี่นั้นเคี้ยวอะไรเลยครับเพราะกลัวปวด วันนี้ผมมาตรวจ พกว่า ติดเชื้อที่โพงประสาท คลินิคนั่นต้องนับผิดชอบไหมครับ

   สวัสดีคะคุณ Kirapat Suttisunthorn

  เรียนอย่างนี้ค่ะ ฟันผุ เกิดจากการติดเชื้อในฟันค่ะ แล้วมีการทำลายตัวเคลือบฟัน และทำมีเข้าไปถึงตัวฟันและคอฟันได้ค่ะ การติดเชื้อต้องได้รับการรักษาด้วยการขูดเอาเชื้อออกค่ะ และป้องกันหลังจากนั้นด้วยการอุดฟันค่ะ 

  การรักษาอาจจะมีเรื่องของทำเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบรากฟัน และการจึ้ด้วยไฟฟ้าว่ามีการตายของรากฟันร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ 

  การที่มีเรื่องของฟันผุ เป็นเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะ แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทัณตแพทย์และการวินิจฉัยค่ะ 

  แนะนำตรวจเพิ่มเติมก่อนนะค่ะ สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ และต้องดูว่าไม่มีปัญหาเรื่องของเนื้อร่วมด้วยค่ะ