ถามแพทย์

  • ถ้าถอนฟันกราม 2 ซี่ข้างเดียวกัน จะมีผลเสียมากน้อยเเค่ไหน

  •  Saengprang Natthawadi
    สมาชิก
    สอบถามหน่อยคะ ถ้าเราถอนฟันกราม2ซี่ข้างเดียวกัน จะมีผลเสียมากน้อยเเค่ไหนคะ

    คุณ Saengprang

    ฟันกราม มีหน้าบดเคี้ยวอาหาร  ให้เป็นชิ้นเล็กก่อนคลุกเคล้ากับน้ำลาย ลงกระเพาะลำไส้เพื่อย่อย  ถ้าถอนออกหมด ก็อาจมีผลต่อระบบการย่อยได้ครับ  ทำให้ต้องเคี้ยวอีกข้าง  ถ้าเคื้ยวข้างเดียวมาก กล้ามเนื้อที่บดเคี้ยวก็อาจปวดได้   นอกจากนี้ฟันที่หายไป เป็นช่องว่างให้ฟันอื่นกระเถิบเข้ามา และฟันบนจะเลื่อนลงมาได้  ทำให้อาจมีปัญหาการสบฟัน  ไม่สามารถงอกขึ้นอีกเหมือนฟันน้ำนม  ถ้าถอนแล้วควรใส่ฟันปลอมทดแทน ไม่งั้น พอสูงอายุจะมีปัญหาเรื่องการย่อย การเคี้ยวมาก    ควรสอบถามทันตแพทย์ผู้รักษา  ปกติ ถ้าไม่จำเป็นทันตแพทย์ไม่ถอนออกหมดครับ  จะพยายามรักษารากฟัน ที่อักเสบ ยกเว้นในการจัดฟัน   มีฟันเก ไม่เป็นระเบียบมากๆ  ต้องทำให้เกิดช่องว่าง ให้ฟันด้านหน้าเข้ามา   แต่ต้องเสียฟันแลกกับความสวยงาม  ต้องใช้ดุลยพินิจเองครับ