ถามแพทย์

 • พ่อมีอาการเหมือนหลอนประสาทเกิดจากอะไรครับ

 •  kongknn
  สมาชิก
  คือพ่อรักษาโรคตับอยู่ แล้วมีเส้นเลือดไปขอดที่หลอดอาหาร หลังจากออกโรงพยาบาล หมอให้ยามาดังนี้ครับ 1.NORFLOXacin[NORFA]tab400mg 2.VITamin B Complex 3.FOLIC acid 4.PROPANOLOL[CARDENOL] แล้วเมื่อวานเพิ่งออกจากโรงพยาบาล พอคืนเมื่อวานเกิดอาการเห็นภาพแสง ภาพแมลง ภาพเด็ก อื่นๆอีกครับ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
  kongknn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ kongknn

  อาการประสาทหลอน เห็นภาพที่ไม่มีจริง อาจเกิดจาก

  -โรคทางสุขภาพจิตเช่นโรคจิตเภท

  -โรคทางกายที่เกี่ยวกับสมองเช่นเช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม ไมเกรน โรคลมชัก  และเนื้องอกในสมอง

  -โรคทางกายที่ไม่เกี่ยวกับสมอง เช่นโรคตับที่ถ้าเป็นระยะที่เป็นมาก จะมีของเสียคั่งอยู่ ทำให้ส่งผลต่อประสาทและการรับรู้ได้ โรคไตวาย ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

  แนะนำให้กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประเมินความรุนแรง เพราะถ้าเกี่ยวกับโรคตับจริง น่าจะเป็นตับล้มเหลว ซึ่งควรได้รับการดูแลในรพ.