ถามแพทย์

 • พูดไม่ชัด พูดแล้วไม่ค่อยฟังในเด็ก5ขวบ

 •  Nu Klier Kem
  สมาชิก
  มีน้อง 5 ขวบ น้องพูดไม่ค่อยชัด เวลาเราพูดด้วยเขาไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เราพูดมั่วชอบแต่เล่นไม่สนใจใครชอบเล่นคนเดียว ขี้น้อยใจ ไม่ตั้งใจเรียนชอบเล่น น้องนู๋ทำอย่างไงให้หายค่ะ กังวนมากเลยนะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nu Klier Kem

  การที่เด็กวัย 5 ขวบ พูดไม่ค่อยชัด ไม่สนใจ ห่วงเล่น ขึ้น้อยใจ เกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น

  1. จากการเลี้ยงดูและจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเลี้ยงดูที่ผ่านมีตามใจมากหรือไม่ หรือมีการสอนระเบียบวินัยอย่างไรบ้าง มีการฝึกฝนต่างๆ การฝึกพูด การทำให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดี  เช่น การออกเสียงให้ชัด การฝึกให้เด็กพูดตาม ทำได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  มีการล้อเลียนต่างๆหรือไม่ หรือการสื่อสารและกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ หรือบางทีการดูทีวีมากเกินก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ค่ะ

   2. การมีพัฒนาการช้า อาจจะต้องดูว่าตอนนี้มีพัฒนาการได้สมกับวัย 5 ขวบหรือไม่ หรือพัฒนาการที่ผ่านมาตามเกณฑ์หรือไม่ค่ะ 

  3. การปัญหาการได้ยิน ทำให้ได้ยินไม่ชัดและออกเสียงตามไม่ชัดค่ะ

  4. เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กเอง  หรือเป็นกลุ่มโรคสมาธิสั้นทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเด็กแต่ละวัยจะมีสมาธิได้ไม่เท่ากัน โดยเด็กโตจะมีสามาธิมากกว่าเด็กเล็กค่ะ 

  อย่างไรก็ตามแนะนำให้ไปพบกุมารแพทย์เพื่อประเมินโดยละเอียดอีกทีค่ะ จำเป็นต้องอาศัยการสอบถามประวัติร่วมกับการตรวจร่างกายและการสังเกตพฤติกรรมจึงจะบอกสาเหตุที่แน่ชัดได้ค่ะ  ระหว่างนี้อยากให้ลองฝึกการออกเสียงพูดตาม การพูดชัดเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมดึงการมีกิจกรรมร่วมกัน และการฝึกระเบียบวินัยให้แก่น้องไปด้วยค่ะ