ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมอยู่จะทานยาคุมร่วมด้วยได้หรือไม่

  • นุไปฝั้งเข็มมาค่ะแร้วเปนประจำเดือนทุกเดือนเรยค่ะ. นุมีอาการหน้ามืดบ่อยๆค่ะอยากทราบว่าทานยาคุมปรัมฮอร์โมนใด้ไหมค่ะ มีคนแนะนำให้กินยาคุมคุ้ไปอะค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณศิรถัสสร อ่วมเสื่อ @จากที่เล่ามา ถ้าฝังเข็มยาคุมกำเนิดแล้ว ไม่ควรรับประทานยาคุมกำเนิดนะคะ เพราะจะได้ปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปค่ะ @อาการหน้ามืดเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ได้แก่ ภาวะขาดน้ำ, ภาวะทางอารมณ์ไม่ปกติ, ความดันโลหิตต่ำ, ภาวะซีด, โรคหัวใจบางชนิด เป็นต้น @ดังนั้นแนะนำคุณศิรถัสสร อ่วมเสื่อ ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ