ถามแพทย์

  • ฝั่งยามาปีกว่าแฟนแตกในต้องกินยาคุมมั้ย

  •  Chutima Baifern
    สมาชิก
    ฝั่งยาคุมมาปีกว่า แฟนพึ่งมาปล่อยใน กลัวท้องต้องทานยาคุมฉุกเฉินมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Chutima Baifern,

                         ยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือตามทฤษฎีแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน และจากรายงานต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมค่ะ ดังนั้น จึงไม่ต้องทานยาคุมฉุกเฉินเข้าไป เพราะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด เนื่องจากฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉินนั้นต่ำกว่ามาก และหากทานไป ก็จะได้ผลข้างเคียงเพิ่มไปโดยไม่จำเป็นค่ะ