ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมไป 2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะท้องไหม

 •  ชื่อ' ออย.
  สมาชิก
  เมื่อ2วันไปฝั่งยาคุมมาค่ะ วันนี้มีอะไรกับแฟนแตกในด้วยค่ะ จะท้องไหมค่ะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ' ออย.

                       หากได้เริ่มฝังยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.05% 

                        แต่หากไม่ได้เริ่มฝังยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรออย่างน้อย 7 วันเพื่อให้ยาได้เริ่มออกฤทธิ์ก่อน ดังนั้น หากฝังยาไปเพียง 2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ในกรณีนี้ ควรพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยค่ะ