ถามแพทย์

 • ถ้าฉีดยาคุมแบบทุก 3 เดือน ครบกำหนดวันที่ 7 พ.ย. แล้วไปเริ่มฝังยาคุมต่อวันที่ 11 พ.ย. แบบนี้จะต้องเว้นการมีเพศสัมพันธ์กี่วัน

 •  SA WS
  สมาชิก
  ถ้าเราฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนวันที่ 17 ส.ค และนัดฉีดอีกครั้ง 7 พ.ย แต่เราเปลี่ยนเป็นไปฝั่งยาคุมวันที่ 11 พ.ย แทนเราจำเป็นต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ไหมคะ และงดกี่วันคะ พอดีลืมถามคุณหมอนะคะ
  SA WS  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ SA WS

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  กรณีที่เป็นการฝังต่อจากการฉีดยาคุม ถ้าต่อเนื่องกัน กล่าวคือพบครบกำหนดยาฉีดก็ไปฝังต่อทันที ไม่ได้เว้นช่วงเลย 2 อาทิตย์นั้น ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดก็น่าจะยังต่อเนื่อง และน่าจะสามารถมีเพศสัมมพันธ์ได้ทันทีหลังการฝังยา