ถามแพทย์

  • ฝังเข็มมาได้ 2 ปีแล้ว ประจำเดือนหายไป 2 ปี แต่มีเลือดนออกมาวันนี้ เพราะอะไร

  •  Chanidapa Singnoi
    สมาชิก

    ฝังเข็มมาได้2ปีแล้วคะ ประจำเดือนหายไป2ปี แต่พึ่งมีเลือดคล้ายประจำเดือนออกมาวันนี เพราะอะไรคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Chanidapa Singnoi,

                           การที่ประจำเดือนขาดหายไป 2 ปี ถือเป็นผลข้างเคียงของการฝังยาคุมกำเนิดที่สามารถพบได้ ส่วนการมีเลือดออกมาในวันนี้นั้น ก็อาจเป็นผลจากยาฝังคุมกำเนิดได้เช่นกัน แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก ไม่ได้ออกทุกวัน ไม่มีปวดท้องน้อย ก็อาจไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือออกทุกวัน หรือมีปวดท้องน้อยมาก อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น เกิดการตั้งครรภ์และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือเกิดจากการเเข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุที่ผิดปกติหรือไม่