ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 22 มิ.ย. หลั่งใน แล้ววันที่ 23 มิ.ย. ได้ฝังยาคุม จะท้องไหม หรือต้องกินยาคุมฉุกเฉิน

 •  Kritkanok Buranachaitawee
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย.มากะปริดกะปรอย 2-3 วัน มีเพศสัมพันธ์แล้วหลั่งข้างในวันที่ 22 มิ.ย.เช้าที่ 23 มาฝังเข็มคุมกำเนิดแบบนี้มีสิทธิ์ท้องได้ไหมคะ แล้วกินยาคุมฉุกเฉินได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                       ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ 

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ 

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kritkanok Buranachaitawee,

                    หากประจำเดือนมาวันที่ 18 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

                     ส่วนการไปฝังยาคุมกำเนิดวันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเลย 5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาฝังก็จะยังไม่สามารถออฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หลังจากนี้ไป 7 วัน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนด้วยค่ะ