ถามแพทย์

 • ฝังเข็มยาคุมแล้วประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ถ้าไปเอายาออก ประจำเดือนจะกลับมาปกติไหม

 •  Thunyarat yeejai
  สมาชิก
  พอดีว่าฝังเข็มยาคุม3ปีแล้วไม่มีประจำเดือนเลย แล้วครบกำหนดวันที่ต้องถอดเข็มวันที่10พ.คที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ไปเอาออก ถ้าไม่ไปเอาออกประจำเดือนจะกลับมาปกติไหมคะหรือว่าจะไม่มีประจำเดือนเหมือนเดิม
  Thunyarat yeejai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณThunyarat yeejai

  การใช้ยาคุมแบบฝังคุมกำเนิดนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยขณะฝังยาอาจทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่สม่ำเสมอได้ เป็นผลจากยา และไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

  หากครบกำหนดการฝังยาควรไปเอายาคุมที่ฝังออก เพื่อไม่ให้มีฮอร์โมนระดับต่ำๆค้างในร่างกายและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้ หลังการเอายาฝังออก ถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆของมดลูกหรือรังไข่ ประจำเดือนควรกลับมาเป็นปกติ