ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมาได้ 7 วันแล้วมีเพศสัมพันธ์ ยาจะออกฤทธิ์หรือยัง

 •  jaiaji
  สมาชิก
  พอดีไปฝังยาคุมสำหรับ 3 ปีมาค่ะ มีประจำเดือนช่วงที่ฝังพอดี ไปฝังมาวันที่ 7 หลังจากนั้นก็มี sex แบบหลั่งในในวันที่ 14 อยากสอบถามว่ายาที่ฝังออกผลหรือยังคะ
  jaiaji  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ jaiaji

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้นควรเริ่มฝังยาภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  กรณีนี้ที่ผ่านมาครบ 7 วันแล้ว อีกทั้งฝังยาในช่วงที่มีประจำเดือนอยู่ด้วย ก็น่าจะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยอีก และให้ไปเอายาฝังออกตามกำหนดเมื่อครบอายุของยา