ถามแพทย์

 • เลือดออกผิดปกติ มีตกขาว หลังฝังยา

 •  Katty
  สมาชิก
  อายุ26 คะฝังยาคุมแบบ5 ปี ฝังมาได้3 ปีแล้วประจำเดือนก็มาอยู่นะคะบางครั้งก็มาปกติบางครั้งก็กระปริดกระปรอย..บางครั้งก็ไม่มาเป็นตกขาวแทนตกขาวบางที่เหมือนเป็นน้ำบ้างคะแบบนี้ผิดปกติจากการฝังยาคุมไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Katty 

  การฝังยาคุมกำเนิด (Implantation)

  มีหลายแบบที่ใช้ในปัจจุบันค่ะ คือ แบบ 3 หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณยาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่บรรจุไว้ในหลอดยาค่ะ โดยที่ฮอร์โมนจะมีความสามารถในการยับยั้งการตกไข่ เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูกให้เหนียว รวมไปถึงทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง จึงเป็นภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะ 

  ดังนั้น การที่เยื่อบุบางลง จึงเป็นสาเหตุที่อาจมีเลือดออกกระปริบกระปรอยได้บ้างค่ะ แต่ถ้าไม่ได้บางมากจนประจำเดือนหายไปเลย บางคร้ังจึงยังมีประจำเดือนมาได้อยู่ถ้าหนาระดับนึง ถ้าบางจนไม่พอหลุดออกมาเป็นประจำเดือนอาจเป็นเลือดออกกระปริบกระปรอยได้ค่ะ แต่ส่วนมาก ประจำเดือนมักจะลดลง สุดท้ายประจำเดือนจะขาดหายไปค่ะ

  อย่างไรก็ตาม เลือดที่ออกกระปริบกระปรอย หรือ ตกขาว ที่เหมือนน้ำ ยิ่งถ้ามีกลิ่นเหม็ฯ ปวดท้องน้อย อาจไม่ได้เกิดจากยาฝังคุมกำเนิด แต่เป็นการติดเชื้อในช่องคลอด ในโพรงมดลูก หรือมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกได้ ดังนั้น ถ้ามีอาการเหล่านี้ ที่แตกต่างไปจากที่เป็นมาโดยตลอด เเนะนำให้ไปตรวจภายในโดยสูตินรีเเพทย์ก่อนค่ะ เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เนื่องจากถ้ามีการติดเชื้ออาจต้องให้ยาฆ่าเชื้อค่ะ