ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมา 11 เดือน มีเลือดออกกะปริดกะปรอยในช่วง 6 เดือน ต่อมาไม่มีอีก แล้วมีเลือดออกแลปวดท้องน้อย เกิดจากอะไร

 •  Amolteera Udom
  สมาชิก
  หนูฟังยาคุมมา11 เดือนแล้วค่ะ หมอที่โรงบาลบอกว่าจะมีเลือดออกกะปริบกะปรอยในช่วง6เดือนหลังจากนั้นหนูก้ไม่มีเลือดเลยค่ะแต่พอหนูมีเพศสัมพันธุ์ภายในเดือนนึงหนูก้มีเลือดออกมาแถมปวดท้องน้อยด้วยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  Amolteera Udom,

                     ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้นมักทำให้มีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ โดยอาจเกิดได้นานเป็นปี แต่ในบางรายอาจเลือดออกติดต่อกันนาน และเลือดมีปริมาณมากได้ แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว  และในบางราย อาจจะไม่มีเลือดออกเลตั้งแต่ฝังก็ได้ 

                      ดังนั้นการมีเลือดออกกะปริดกะปรอยในช่วง 6 เดือนแรก และหลังจากนั้นมีออกมาอีก ก็อาจเกิดจากผลของยาฝังคุมกำเนิดได้ อย่างไรก็ตาม ไม่น่ามีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ดังนั้น แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกติดต่อกันนาน หรือมีอาการปวดท้องน้อยอยู่เรื่อยๆ จึงควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือไม่ เช่น เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูกหรือมดลูกอักเสบ เป็นมะเร็งปากมดลูก หรือเกิดจากการเเข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ แต่ยังคงมีเลือดออกมาก การรักษาคือ อาจให้ยาหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก) หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก เป็นต้น