ถามแพทย์

 • การฝังยาคุม ถ้าหากยิ่งฝังนาน ประสิทธิภาพจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไหม

 •  Kallaykon Nachom
  สมาชิก
  การฝังยาคุม ถ้าหากยิ่งฝังนาน ประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มขึ้น มันจริงไหมคะ
  Kallaykon Nachom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ K

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยขณะฝังยา ถ้ายังอยู่ในช่วงที่ยายังมีประสิทธิภาพ คือ 3-5 ปี ขึ้นกับชนิดของยาฝังนั้น และในช่วงระหว่างที่ยามีประสิทธิภาพก็จะมีประสิทธิภาพเท่ากันหมด ไม่น่าจะเป็นการที่ว่ายิ่งฝังนานจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ

  สำคัญคือเมื่อครบกำหนดฝัง ให้ไปเอายาฝังที่หมดอายุออก และทำการฝังยาแท่งใหม่ทันทีถ้ายังไม่พร้อมตั้งครรภ์

  Kallaykon Nachom  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ K

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยขณะฝังยา ถ้ายังอยู่ในช่วงที่ยายังมีประสิทธิภาพ คือ 3-5 ปี ขึ้นกับชนิดของยาฝังนั้น และในช่วงระหว่างที่ยามีประสิทธิภาพก็จะมีประสิทธิภาพเท่ากันหมด ไม่น่าจะเป็นการที่ว่ายิ่งฝังนานจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพค่ะ

  สำคัญคือเมื่อครบกำหนดฝัง ให้ไปเอายาฝังที่หมดอายุออก และทำการฝังยาแท่งใหม่ทันทีถ้ายังไม่พร้อมตั้งครรภ์