ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม

 •  Pla
  สมาชิก

  ไปฝังยาคุมได้1ปีกว่าแล้ว ที่ผ่านมาประจำเดือนมาประมาณ5ครั้งแต่มาปกติไม่เกิน1สัปดาห์ แต่ตอนนี้ประจำเดือนมาได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้ว อยากถามว่าผิดปกติมั้ย ต้องกินยาระงับประจำเดือนมั้ย หรือว่าควรทำอย่างไร แล้วอาการแบบนี้อันตรายมั้ยคะ  ขอบคุณค่า

  Pla  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pla

  การใช้ยาคุมแบบฝังตรงท้องแขนนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ขณะใช้ยาคุมแบบฝัง อาจทำให้เลือดออกผิดปกติแบบกระปริดกระปรอยทางช่องคลอด หรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ แต่ควรจะเป็นเลือดที่ออกมาไม่มาก ติดต่อกันไม่เกิน 1 สัปดาห์

  หากมีเลือดออกทางช่องคลอดติดต่อกันมาประมาณเกือบ 1 เดือนแล้ว ควรหาสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากผลข้างเคียงของยาด้วย เช่นความผิดปกติของมดลูก รังไข่ หรือฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ ซึ่งในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติระหว่างฝังยาที่แพทย์อาจให้ยาปรับฮอร์โมนแบบรับประทานร่วมไปในเวลาสั้นๆเพื่อหยุดเลือดด้วยหลังจากตรวจว่าไม่มีสาเหตุอื่นที่อธิบายแล้ว ดังนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมก่อน ในระหว่างนี้งดการมีเพศสัมพันธ์ ยังไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เอง