ถามแพทย์

 • ถอดยาฝังคุมกำเนิดออก แล้วใส่ใหม่ ประจำเดือนมา 26-31 ม.ค. แล้วมายาวจนถึง 11 ก.พ. เพราะอะไร

 •  Benyapa Tongkaw
  สมาชิก
  เพิ่งถอดยาคุมแบบฝังเข็ม 3 ปีแล้วฝังเข้าไปใหม่ ประจำเดือนมาวันแรกวันที่ 26 มกราคมหายไปวันที่ 31 มกราคม แล้วก็มายาวจนถึงวันที่ 11 มกราคม ประจำเดือนมาปกติ สีปกติ ไม่ปวดท้อง ตอนเอาเข็มยาคุมออกก็ตรวจภายในแล้วไม่มีอะไร อยากทราบสาเหตุ

  สวัสดีค่ะ คุณ Benyapa Tongkaw,

                      ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ แต่ในบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย มาติดต่อกันนาน หรือมีปริมาณมากได้ หรือก็อาจทำให้ประจำเดือนอาจขาดหายไปก็ได้

                      ดังนั้น เมื่อฝังยาคุมกำเนิดเข็ม แล้วประจำเดือนมาวันที่ 26-31 ม.ค. แล้วมาอีกครั้งจนถึงวันที่ 11 ก.พ. ก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาฝังได้  แนะนำให้สังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากปริมาณค่อยๆ ลดน้อยลง หรือมาห่างขึ้น ก็อาจไม่ต้องทำอะไร แต่หากเลือดยังคงไม่หยุดไหล ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางที่อาจมีตามมาได้ ซึ่งแพทย์อาจให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วยเพื่อให้เลือดหยุดไหลค่ะ