ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม กับ กินยาคุม ประสิทธิภาพเท่ากันไหม และแตกต่างกันอย่างไร

 •  pong8522
  สมาชิก
  ฝังยาคุม กับ กินยาคุม ประสิทธิภาพเท่ากันไหมครับ และต่างกันยังไงครับ
  pong8522  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณpong8522

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  การกินยาคุมแบบแผงรายเดือน คือการกินยาคุมติดต่อกันทั้งเดือน เพื่อยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นๆ ถ้าได้กินยาครบหมดทั้งแผง โอกาสตั้งครรภ์ขณะกินยาก็มีน้อยกว่า 1% เช่นกัน

  ดังนั้นประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกัน ขึ้นกับวิธีใช้ ซึ่งถ้าการฝังยาก็จะสะดวกกว่าคือฝังเพียงครั้งเดียวอยู่ได้ 3-5 ปี แต่ถ้าเป็นยาคุมแบบแผงแม้จะต้องกินทุกวัน ข้อดีคือหลังหยุดยาจะกลับมามีการตกไข่และตั้งครรภ์ได้เร็วกว่า และผลข้างเคียงขณะใช้ยามีน้อยกว่ายาคุมแบบฝัง คือเลือดออกผิดปกติน้อยกว่า ประจำเดือนมาเป็นรอบเดือนสม่ำเสมอกว่า แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดอีกครั้ง