ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมได้ 3-4เ ดือน แล้วไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจะไปลดประสิทธิภาพยาฝังไหม

 •  gamer
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์เมื่อวานแล้ววันต่อมามีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันพิษสุนัขจะไปลดประสิทธิภาพยาฝังไหม
  gamer  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ gamer

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยประสิทธิภาพของยาคุมแบบฝังนั้น ไม่น่าจะถูกรบกวนด้วยวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใดค่ะ สามารถฉีดและฝังไปร่วมกันได้ ควรกลับไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครบ และเมื่อยาคุมแบบฝังหมดหรือครบกำหนดอายุก็ควรไปเอาออกค่ะ