ถามแพทย์

 • ถ้าฝังยาคุมในวันปกติที่ไม่ได้มีประจำเดือน สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันได้วันไหน

 •  fanapaporn27
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ พอดีวันนี้ไปฝังยาคุมกำเนิดมาในวันปกติ ที่ไม่ใช่รอบเดือน จะสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้วันไหนคะ ? 

  fanapaporn27  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ fanapaporn27

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน ซึ่งการฝังยาคุมจัดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  จากที่กล่าวมา ควรจะรอให้ครบ 7 วันหลังการฝังยาก่อน จึงค่อยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้จะปลอดภัยกว่า และเมื่อครบกำหนดฝังยา ควรไปเอายาฝังออกตามแพทย์นัดต่อไป