ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม ประจำเดือนไม่มาจะปีแล้ว มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะท้องไหม

 •  Nanthiyaporn Taokhunthod
  สมาชิก
  ขอถามหน่อยค่ะว่าฝังยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มาจะปีแล้วมีเพศสำพันธ์หลั่งในจะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nanthiyaporn Taokhunthod,

                      ประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน และจากรายงานต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมใน 3 ปี 

                       สำหรับผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนมาบ่อย มานานกว่าปกติ หรืออาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมากได้  

                      ดังนั้น หากที่ประจำเดือนขาดหายไป จึงน่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด มากกว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ค่ะ ซึ่งหายไปเป็นปีแล้ว ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ