ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมีสิท้องใหม

 •  Tanaporn Sonha
  สมาชิก
  มีเพสสำพันหลังคลอดได้17วัน.ฝังยาคุมตั้งเเต่วันที่หลังคลอดน้อง.มีสิท้องใหมคะเลือดยังไม่หมดหลั่งในด้วยคะ
  Tanaporn Sonha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tanaporn Sonha

  การใช้ยาคุมแบบฝังเพื่อคุมกำเนิดนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ประมาณ 95-99% โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาอยู่นั้นมีได้น้อยมาก

  โดยหากฝังยาคุมติดต่อกันมา 17 วันแล้ว สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย

  แต่หากยังมีเลือดน้ำคาวปลาออกอยู่นั้น ควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อที่ช่องคลอด ปากมดลูก หรือมดลูก