ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมมา 3 ปี มีเพศสัมพันธ์ทุกวัน จะท้องไหม

  •  Momay Cnx
    สมาชิก
    แต่มีอะไรกับแฟนทุกวันมีสิทธิ์ท้ิองไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Momay Cnx,

                         หากได้ฝังยาคุมกำเนิดมาเกิน 7 วันแล้ว ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ ยาฝังคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้ว โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือตามทฤษฎีแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน และจากรายงานต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมค่ะ