ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมาประมาณปีกว่าแล้ว ประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือน จะท้องไหม

 •  Suphawadee Chiyod
  สมาชิก

  ขอบสอบถามน่อยคะพอดีฝังยาคุมประมานปีกว่าๆแล้วคะคือพอดีมีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในโดยไม่ได้ป้องกันแต่ยังมียาคุมฝังยุ่นะคะแลเวประจำเดือนไม่มาปรพมาน2-3เดือนนี่มีโอกาสท้องมั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Suphawadee Chiyod,

                           หากได้ฝังยาคุมกำเนิดมา 1 ปีกว่าแล้ว ยาฝังก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยการหลั่งในได้ โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก มีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน หากเทียบกับยาฉีดคุมกำเนิด (ที่ฉีดอย่างถูกต้อง) จะมีประสิทธิภาพประมาณ 0.2% ค่ะ

                        สำหรับผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดที่มักพบได้คือ การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ประจำเดือนมาบ่อย ประจำเดือนมามากกว่าปกติ หรือในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไป (พบได้ประมาณ 1 ใน 5 รายของผู้ที่ฝังยา) ดังนั้นการที่ประจำเดือนของคุณ  Suphawadee Chiyod ขาดหายไป จึงน่าจะป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดมากกว่าการเกิดการตั้งครรภ์ค่ะ