ถามแพทย์

 • อายุ 18-19 ปี จะไปฝังยาคุม ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นต์ไหม ต้องจองคิวไหม

 •  gjlph
  สมาชิก
  อายุ18ปีนี้19 จะไปฝังยาคุมต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นมั้ยคะ แล้วหากจะไปรับการฝังต้อฃติดต่อแจงคิวไว้หรือไปได้เลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ gjlph,

                     หากอายุ 18 ปี ย่าง 19 ปีแล้ว ก็สามารถไปรับการฝังยาคุมกำเนิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองเซ็นต์ยินยอมค่ะ ส่วนการจะต้องจองคิวหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล แนะนำควรสอบถามยังโรงพยาบาลที่จะไปรับบริการค่ะ

                       ทั้งนี้ หากจะฝังยาคุม ก็ต้องไม่มีข้อห้ามหรือโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น มีอาการเลือดออกผิดจากช่องคลอดโดยยังไม่ทราบสาเหตุ มีภาวะเลือดออกง่ายและหยุดยาก เป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งของมดลูก เป็นโรคตับเรื้อรัง เป็นต้น

                      ทั้งนี้ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้หลังการฝังยาคุม เช่น มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนมาบ่อย มานานกว่าปกติ หรือในบางราย อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้