ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดอยู่แล้วประจำเดือนไม่มาสม่ำเสมอ มีเลือดออกผิดปกติ เป็นเพราะอะไร

 •  sodapadcha55@gmail.com
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะพอดีหนูฝังเข็มยาคุมเมื่อ3ปีที่แล้วตั้งแต่หนูฝังมาประจำเดือนหนูมากะปิบกะปรอยทุกวันแต่พอเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามันก็หายไปเลยคะแล้วตั้งแต่ประจำเดือนหายหนูก็มีตกขาวคะมันเป็นเพราะอะไรค่ะ
  sodapadcha55@gmail.com  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ sodapadcha55@gmail.com

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1% ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน 

  จากที่กล่าวมา การมีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอดหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ นึกถึงว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาฝังได้มาก โดยอาจจะเกิดในบางช่วงของการฝังยา ไม่จำเป็นต้องเกิดตลอด การที่ประจำเดือนไม่มานั้น โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยถ้ายังฝังยาอยู่ หากไม่สบายใจสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ